Ana Konu Başlıkları

 1. Özofagusun Motor Hastalıkları
 2. Asit-peptik Hastalıklar ve PPI’lar
 3. Her Yönüyle H. pylori
 4. Barrett Özofagus
 5. Yeni Endoskoplar, Yeni Teknikler
 6. Sağlıkta, Hastalıkta Mikrobiota ve Probiotikler
 7. Ne Güldürür Ne Öldürür: Fonksiyonel GİS Hastalıkları
 8. İBH’ da Etkin Tedavi
 9. Divertiküler Hastalık
 10. Anorektal Hastalıklar
 11. Teknik Saat: Rapor Yazma, Kullanılan Cihazların Teknik Özellikleri
 12. Canlı Endoskopi Naklen Yayını; EUS, ERCP, ESD; EMR
 13. Endoskopi Video maratonu
 14. A’dan Z’ye Pankreas Hastalıkları
 15. Kronik Viral Hepatitler
 16. Siroz Komplikasyonları
 17. Karaciğerin Vasküler Hastalıkları
 18. Genetik Geçişli Karaciğer Hastalıkları
 19. Kronik Karaciğer Hastasında Endoskopi ve Cerrahi
 20. Otoimmun Karaciğer Hastalıkları
 21. Primer Karaciğer Tümörleri
 22. Karaciğer Transplantasyonu
 23. Safrayolu Hastalıkları
 24. Portal Hipertansiyon
 25. Mezenterik Vasküler Hastalıklar
 26. Periton Hastalıkları

KURSLAR

 • Sık yapılan hatalar ve çözüm önerileri kursu
 • Olgu videoları ile ileri endoskopik işlemler kursu
 • Komplikasyonlara multidisipliner yaklaşım kursu
 • İleri kurs: Güncellemeler: Yeni ne var ?
 • Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Kursu
 • Gastroenterologlar için İç Hastalıkları – İç Hastalıkları için Gastroenteroloji Kursu