Komite ve Kurullar

Kongre Başkanı:

Erkan Parlak

Kongre Sekreterleri

Şule Poturoğlu
Aydın Şeref Köksal

Kurs Koordinatörü

Altay Çelebi

Koordinatör Yardımcısı

Hüseyin Savaş Göktürk

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Birol ÖZER
Başkan
Başkent Üni. Tıp Fak. Adana
Prof. Dr. Kadir BAL
2. Başkan
İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F.
Gastroenteroloji BD, İstanbul
Prof. Dr. Dilek OĞUZ
Genel Sekreter
Kırıkkale Üni.
Tıp Fak.Kırıkkale
Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Muhasip Üye
Mersin ÜTF
Gastroenteroloji BD, Mersin

Asil Üyeler

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. İstanbul
Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
Gazi Üni. Tıp Fak. Ankara
Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK
Dokuz Eylül Üni.Tıp Fak. İzmir

2021 38. UGH BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Ahmet Tezel
Ahmet Uygun
Alpaslan Tanoğlu
Aykut Ferhat Çelik
Belkıs Ünsal
Cengiz Pata
Dilek Tucer
Ebubekir Şenateş
Emel Ahıshalı
Enver Üçbilek
Erdem Akbal
Erkin Öztaş
Fatih Tekin

Fehmi Ateş
Fulya Günşar
Hale Akpınar
Hikmet Akkız
İnci Süleymanlar
İsmail Hakkı Kalkan
Kadir Öztürk
Levent Erdem
Macit Gülten
Mehmet Arhan
Mehmet Bektaş
Mehmet Demir
Mehmet Koruk

Mehmet Yalnız
Mesut Akarsu
Mevlüt Başkol
Murat Akyıldız
Murat Aladağ
Murat Törüner
Mustafa Kaplan
Mustafa Tahtacı
Nevin Oruç
Nurdan Tözün
Orhan Özgür
Orhan Tarçın
Özdal Ersoy

Ramazan İdilman
Sabahattin Kaymakoğlu
Sadakat Özdil
Serap Aslan
Ulus Salih Akarca
Ülkü Dağlı
Ümit Akyüz
Yusuf Yılmaz
Yücel Üstündağ
Zahide Şimsek
Zeki Karasu
Züleyha Çetinkaya Akkaya