MOBİL UYUMLU PROGRAM

17 Kasım 2021 Çarşamba
Saat Kızılırmak Salonu
08:00-10:00 TGD Genel Kurul
Kurs 1
Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri: Semptomlar

Kurs Direktörleri
Altay Çelebi, Hüseyin Savaş Göktürk
10:00-10:20 Disfajide
M. İhsan Uslan
10:20-10:40 Kalp Dışı Göğüs Ağrısında
Ahmet Dobrucalı
10:40-11:00 Gaz ve Şişkinlikte
Macit Gülten
11:00-11:20 Konstipasyonda
Emel Ahıshalı
11:20-11:40 Kronik Diyarede
Şebnem Gürsoy
11:40-12.00 Karın Ağrısında
H. İbrahim Bahçecioğlu
12:00-12:20 Üst ve alt GIS Kanamalarında
Melih Özel
12:20-12:30 Tartışma
12:20-13:00 Öğle Yemeği
Kurs 1
Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri: Laboratuvar

Kurs Direktörleri
Remzi A. Akdoğan, Sezgin Vatansever
13:00-13:20 Anormal Karaciğer Testlerinde
Abdullah Sonsuz
13:20-13:40 Hiperbilirubinemide
Suna Yapalı
13:40-14:00 Yüksek Tümör Belirteçlerinde  (CEA, Ca 19-9, AFP)
Ahmet Bektaş
14:00-14:20 H. Pilori Tedavisinde
Mesut Sezikli
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:50 Kahve Arası
Kurs 1
Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri: Tanılar

Kurs Direktörleri
Ömer Şentürk, Aydın Şeref Köksal
14:50-15:10 Gastroözofageal Reflü Hastalığında
Zeynel Mungan
15:10-15:30 Dispepside
Binnur Pınarbaşı
15:30-15:50 Çölyak Hastalığında
Can Gönen
15:50-16:10 İrritabıl Bağırsak Sendromunda
Ülkü Dağlı
16:10-16:30 Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığında (NAFLD)
Dinç Dinçer
16:30-16:50 Kronik Viral Hepatitlerde
Gökhan Kabaçam
16:50-17:10 Dekompanse Karaciğer Sirozunda
Zeki Karasu
17:10-17:30 Kahve Arası
Kurs 1
Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri: İlaçlar 

Oturum Direktörleri
Haldun Selçuk, Osman Cavit Özdoğan
17:30-17:50 Asid Peptik Hastalıklarda Kullanılan İlaçlarda (Antiasit/Alginat-H2RA, PPI´lar)
İsmail Hakkı Kalkan
17:50-18:10 IBH Tedavisinde Kullanılan İlaçlarda (5-ASA, Steroidler, Thiopürinler)
Ömer Şentürk
18:10-18:30 Fonksiyonel GIS Hastalarında Kullanılan İlaçlarda (Antispasmodikler, Prokinetikler)
Yusuf Serdar Sakin
18:30-18:50 Hepatobiliyer Hastalıklarında Kullanılan İlaçlarda (UDKA, Tenofovir, Entekavir)
Cem Aygün
17 Kasım 2021 Çarşamba
Saat Meriç Salonu
08:00-10:00
Kurs 2
Komplikasyonlara Multidisipliner Yaklaşım

Kurs Direktörleri
Erkan Parlak, E. Birol Bostancı, Devrim Akıncı
10:00-10:20 Biliyopankreatik Cerrahi Komplikasyonlarında Cerrah
Kıvanç Derya Peker
10:20-10:40 Biliyopankreatik  Cerrahi Komplikasyonlarında Gastroenterolog
Galip Ersöz
10:40-11:00 Biliyopankreatik Cerrahi Komplikasyonlarında Girişimsel Radyolog
Umut Özyer
11:00-11:20 Tartışma
11:20-11:40 Biliyopankreatik ERCP Komplikasyonlarında Gastroenterolog
Bahattin Çiçek
11:40-12.00 Biliyopankreatik ERCP Komplikasyonlarında Girişimsel Radyolog
Mustafa Parıldar
12:00-12:20 Biliyopankreatik ERCP Komplikasyonlarında Cerrah
Metin Ercan
12:20-12:30 Tartışma
12:20-13:00 Öğle Yemeği
Kurs 2
Komplikasyonlara Multidisipliner Yaklaşım

Kurs Direktörleri
Erkan Parlak, E. Birol Bostancı, Devrim Akıncı
13:00-13:20 Üst-alt GIS Cerrahi Komplikasyonlarında Cerrah
Yusuf Özoğul
13:20-13:40 Üst-alt GIS Cerrahi Komplikasyonlarında Gastroenterolog
Selçuk Dişibeyaz
13:40-14:00 Üst-alt GIS Cerrahi Komplikasyonlarında Girişimsel Radyolog
Emre Ünal
14:00-14:20 Tartışma
14:20-14:30
14:30-14:50 Kahve Arası
Kurs 2
Komplikasyonlara Multidisipliner Yaklaşım

Kurs Direktörleri
Erkan Parlak, E. Birol Bostancı, Devrim Akıncı
14:50-15:10 Üst-Alt GİS Endoskopi Komplikasyonlarında Gastroenterolog
Fatih Tekin
15:10-15:30 Üst-Alt GIS Endoskopi Komplikasyonlarında Girişimsel Radyolog
Ramazan Kutlu
15:30-15:50 Üst-Alt GIS Endoskopi Komplikasyonlarında Cerrah
Tahsin Dalgıç
15:50-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Biliyopankreatik ve Üst/Alt GIS Girişimsel Radyoloji Komplikasyonlarında Girişimsel Radyolog
Devrim Akıncı
16:30-16:50 Biliyopankreatik ve Üst/Alt GIS Girişimsel Radyoloji Komplikasyonlarında Gastroenterolog
Bülent Ödemiş
16:50-17:10 Biliyopankreatik ve Üst/Alt GIS Girişimsel Radyoloji Komplikasyonlarda Cerrah
Kadri Çolakoğlu
Tartışma
17:10-17:30 Olgu Videoları ile İleri Endoskopik İşlemler Kursu

Kurs Direktörleri
Altay Çelebi, Hüseyin Savaş Göktürk

Oturum Başkanları
Cengiz Pata, Ahmet Aydın

EMR/ESD
Altay Kandemir
17:30-17:50 POEM
Fatih Aslan
17:50-18:10 EUS
Orhan Kocaman
18:10-18:30 Kolanjioskopi
Sadettin Hülagü
18:30-18:50 Enteroskopi
Göktuğ Şirin
17 Kasım 2021 Çarşamba
Saat Dicle Salonu
08:00-10:00
Kurs 3
Obezite Kursu

Kurs Direktörleri
Birol Özer, Mehmet Cindoruk, Murat Aladağ
10:00-10:20 Obezitenin Tanımı ve Epidemiyolojisi
Zahide Şimşek
10:20-10:40 Endokrinolog Gözüyle Obezite
Ender Arıkan
10:40-11:00 Obezitenin GIS Ko-Morbiditeleri
Enver Üçbilek
11:00-11:20 Tartışma
11:20-11:40 Obezite Tedavisinde İlaç Dışı Yöntemler
Mehmet Cindoruk
11:40-12.00 Bariatrik Cerrahinin Temel Prensipleri
Kadri Çolakoğlu
12:00-12:20 Bariatrik Cerrahi Komplikasyonlarının Yönetimi
Eylem Karatay
12:20-12:30 Tartışma
12:20-13:00 Öğle Yemeği
Kurs 3
Obezite Kursu

Kurs Direktörleri
Birol Özer, Mehmet Cindoruk, Murat Aladağ
13:00-13:20 GLP-1 Analoglarına Genel Bakış
Taylan Kav
13:20-13:40 Liraglutid Klinik Verileri
Tarkan Karakan
13:40-14:00 Liraglutid Gerçek Hayat Deneyimi
A. Emre Yıldırım
14:00-14:20 Tartışma
14:20-14:30
14:30-14:50 Kahve Arası
Kurs 3
Obezite Kursu

Kurs Direktörleri
Birol Özer, Mehmet Cindoruk, Murat Aladağ
14:50-15:10 GLP-1 Analogları Güvenli mi?
Murat Kıyıcı
15:10-15:30 NAFLD ve Obezite
Mustafa Tahtacı
15:30-15:50 İBH ve Obezite
Öykü Tayfur Yürekli
15:50-16:10 Tartışma
17 Kasım 2021 Çarşamba
Saat Seyhan Salonu
Yeni Ne Var ?
Oturum Başkanları
Dilek Oğuz, Ramazan İdilman, Tarkan Karakan
15:40-16:20 What´s New in Chronic Pancreatitis?
Matthias Löhr
16:20-17:00 What´s New in Fecal Microbiota Transplantation?
Stacy Kahn
17:00-17:40 What´s in the Pipeline of NASH Treatment?
Rohit Loomba
17:40-18:20 Endoscopic Therapies to Treat NASH
Dilhana Badurdeen
18:20-19:00 Liver Transplantation: Update
Ahmet Gürakar

16 Kasım 2021 Salı
Saat Fırat Salonu
15:00-17:30 Tartışmalı Vakalar Konseyi

Oturum Başkanı:
Erkan Parlak

Konuşmacılar:
Şule Poturoğlu
Aydın Şeref Köksal
Altay Çelebi
Hüseyin Savaş Göktürk

17 Kasım 2021 Çarşamba
Saat Fırat Salonu
08:00-18:00 TGD Genel Kurul

18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Fırat Salonu
08:00-09:30 Başkanın Seçtiği Sunumlar
Başkanlar: Birol Özer, Erkan Parlak

SS86
Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Leiomyomlardan Ayırımında Endoskopik Ultrasonografi Görüntülerine Dayanan Yapay Zeka Kullanımı
Gülseren Seven, Gökhan Silahtaroğlu, Özden Özlük Seven, Hakan Şentürk

SS89
Ülseratif Kolit Endoskopik Mayo Skoru'nun Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi
İlkay Ergenç, Haluk Tarık Kani, Görkem Polat, Yeşim Özen Alahdab, Alptekin Temizel, Özlen Atuğ

SS90
Uzun kodlanmayan RNA (lncRNA)’ların Pankreas Kanserinin Tanı ve Prognozundaki Önemi
Nevin Oruç
, Çağdaş Aktan, Cansu Çalışkan Kurt, Fatma Zuhal Eroğlu

SS85
Özofagusun Sensitif Hastalıkları; Reflü Hipersensitivitesi ve Fonksiyonel Pirozis Hastalarının Özofagus Mukozasına Mikro-İnflamasyonun Etkisi
Pelin Ergün
, Sezgi Kıpçak, Eser Sözmen, Serhat Bor

SS87
Akalazya Tedavisinde Per-Oral Endoskopik Miyotomi (POEM); 982 Olgunun Klinik Sonuçları, Tek Merkez Deneyimi
Fatih Aslan, Ahmet Bahadır Ak, Salih Nafiz Karahan, Mete Manici

SS88
Unrezektabl Hepatosellüler Karsinoma Prognostik İndeksi: Kürabilite Sınırlarını Aşmış Hepatosellüler Karsinomalar İçin Yeni Valide Skorlama Sistemi
Coşkun Özer Demirtaş, Gabrielle Ricco, Osman Cavit Özdoğan, Feyyaz Baltacıoğlu, Tunç Öneş, Perran Fulden Yumuk, Ender Dulundu, Sinan Uzun, Pierro Colombatto, Filippo Oliveri, Maurizia Rosanna Brunetto, Feyza Gunduz

SS91
Alkol Dışı Steatohepatit ve Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Gayta Mikrobiyota Analizleri:Alkol Dışı Steatohepatit ve Pankreas Egzokrin Yetersizliği Arasında İlişki var mı?
Altay Çelebi, Deniz Sünnetçi Akkoyunlu, Fatma Burcu Sevinç, Bahriye Karakaş Gür, Anıl Şahin, Naci Çine, Hakan Savlı, Sadettin Hülagü

09:30-10:00 Kongre Açılış Merasimi
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Panel
Gastroenteroloji'de Yapay Zeka Kullanımı

Oturum Başkanları:
Murat Tuncer
Yücel Üstündağ
Şule Poturoğlu

Yapay Zekanın Mantığı
Nafiz Arıca

GI Traktta Kullanımı
Ayhan Hilmi Çekin

Hepatobiliyer Hastalıklarda Kullanımı
Fatih Oğuz Önder

12:00-13:00 Uydu Sempozyumu


Tüm Yönleri ile Laktüloz Oturum

Oturum Başkanı: Mehmet Cindoruk
Konuşmacı: Tarkan Karakan

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 TKAD Paneli
Hepatosellüler Kanser

Oturum Başkanları
Mesut Akarsu
Yusuf Yılmaz

Yağlı Karaciğer Hastalığı: HSK Açısından Ne Kadar Endişelenmeliyiz?
Kadir Demir

HSK Taramasında Ne Kullanmalıyız? Biyobelirteçler
Murat Akyıldız

HSK Taramasında Ne Kullanmalıyız? USG, BT-MR
Muşturay Karçaaltıncaba

Sistemik Tedavide Monoklonal Antikorlardan Beklentilerimiz
Engin Altıntaş

Olgu sunumu ve tartışma
Tartışmacılar
Halis Şimşek
Sabahattin Kaymakoğlu
Fatih Güzelbulut

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

İBS’de Kanıta Dayalı Probiyotikler

Moderatör: Filiz Akyüz
Konuşmacı: Tarkan Karakan

17:00-18:30 Sözlü Bildiri
Karaciğer

Oturum Başkanları
Sabahattin Kaymakoğlu
Ulus Salih Akarca
Sait Bağcı

SS32

Minimal Hepatik Ensefalopati Tanısı İçin Kolay Uygulanabilir, Yüksek Duyarlıklı Psikometrik Test Önerisi
Burak Özbaş
, Onur Keskin, İrfan Karahan, Cansu Özbaş, Çağdaş Kalkan, Aysun Kartal, Fatih Oğuz Önder, Burcu Kahveci Öncü, Genco Gençdal, Murat Akyıldız, Fulya Günşar, Ramazan İdilman, Karin Weissenborn, Ömer Özütemiz, Cihan Yurdaydın

SS67

Tenofovir Alafenamid Fumaratın Hepatit B virüsü ile İlişkili Sirozlu Hastalar ve Post-transplant Hastalarda Gerçek Yaşam Etkinliği ve Tolere Edilebilirliğinin Ön Sonuçları
Suna Yapalı
, Hale Gökcan, Murat Harputluoglu, Zeynep Melekoğlu Ellik, Mesut Akarsu, Serdar Durak, Pınar Gökcen, Haydar Adanır, Derya Arı, Shahin Mehdiyev, Sezgin Vatansever, Fatih Güzelbulut, Tufan Teker, Hüseyin Alkım, Yılmaz Bilgiç, Mehmet Arslan, Kamil Özdil, Elif Sitre Koç, Diğdem Özer Etik, Emre Yıldırım, Hatice Yasemin Balaban

SS54

Kronik Hepatit B’de nükleoz(t)id analog tedavisi süreli olabilir mi ?
Sercan Kiremitçi, Koray Koçhan, Gülseren Seven, Yasemin Akkoyunlu, Meliha Meriç Koç, Hakan Şentürk

SS58

Akut Şiddetli hepatitte erken anti-viral tedavi kronisiteyi artırıyor mu? Tek merkez deneyimi
Dilara Turan
, Derya Arı, Adalet Aypak, Meral Akdoğan Kayhan

SS43

Karaciğer Donörlerinin Preoperatif Yağlanma Değerlendirilmesinde MRG Yöntemlerinin Etkinliği
Diğdem Kuru Öz
, Zeynep Melekoğlu Ellik, Ayşegül Gürsoy Çoruh, Mehmet Adıgüzel, Mesut Gümüşsoy, Serkan Duman, Ramazan Erdem Er, Elvan Onur Kırımker, Deniz Balcı, Hale Gökcan, Ramazan İdilman, Ayşe Erden

SS21

Türkiye'de Damar İçi Madde Kullanıcılarında HCV Genotip Dağılımı: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma Sonuçları
Nesrin Dilbaz
, Murat Kuloğlu, Ekrem Cüneyt Evren, Salih Cihat Paltun, Rabia Bilici, Cemal Onur Noyan, Burak Kulaksızoğlu, Vahap Karabulut, Gökhan Umut, Başak Ünübol, Enver Üçbilek

SS56

Karaciğer Nakil Alıcılarında SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Daha mı Şiddetli?: Tek merkez deneyimi
Dilara Turan Gökçe, Derya Arı, Adalet Aypak, Osman Aydın, Sabite Kaçar, Erdal Birol Bostancı, Meral Akdoğan Kayhan

SS64

Metabolik Disfonksiyon Parametreleri Delta Virüs Süperenfeksiyonu ve Hepatoselüler Kansere Gidişi Öngörebilir Mi?
Feyza Gündüz
, Coşkun Özer Demirtaş, Özge Yetkinoğlu, Çağlayan Keklikkıran, Haluk Tarık Kani, Canan Cimşit, Fatih Eren, Osman Cavit Özdoğan

18:30-20:00 Video Maraton

Oturum Başkanları
Cengiz Pata
Ümit Akyüz

VS-01

Pankraes Zor Taşların da Lazer litotripsi Kullanımı: Vaka sunumu
Hakan Yıldız

VS-02

Malign Duodenal ve Biliyer Obstrüksiyonlu Hastada EUS Eşliğinde Dual Drenaj; Aynı Seansda Gastroenterostomi ve Hepatogastrostomi
Selcuk Disibeyaz, Erkin Öztaş, Tuncer Temel

VS-03

Faringoözofagiyal bölgede işlem esnasında büyük iatrojenik perforasyon gelişti, ne yapmalıyım ?
Erkin Öztaş, Selçuk Dişibeyaz, Tuncer Temel, Murat Sarıçiçek, Dilay Demirayak

VS-04

Parsiyel ampullar endoskopik mukozal rezeksiyon: zorlu biliyer kanülasyon için yeni bir teknik
Salih Tokmak, Serkan Torun

VS-05

Open Poem
Süleyman Günay, Hakan Çamyar

VS-06

Roux-en Y Hepatikojejunostomili Hastada Komplet Anastomoz Darlığının Çift Balonlu Enteroskopla ERCP ve Magnet Kompresyon Yöntemiyle Rekanalizasyonu
Selcuk Disibeyaz, Erkin Öztaş, Tuncer Temel

VS-07

Tekrarlayan Kolanjit olgusunda EUS Eşliğinde Hepatoözefagostomi
Gürhan Şişman, Betül Piyade, Didem Saka, Recep Çeçen, Can Boynukara

VS-08

Özofagusta Çift Perforasyon, Çift Endoskopik Vakum Tedavisi
Dilay Demirayak, Murat Sarıçiçek, Tuncer Temel, Erkin Öztaş, Selçuk Dişibeyaz

VS-09

Rekurren Duodenal Lezyonun Endoskopik Submukozal Diseksiyon ile Tedavisi; Kombine Endoskopik Teknikler
Fatih Aslan, Orhun Cig Taskın, Mete Manici

VS-10

Erken Evre Özofagus Kanserinin Endoskopik Submukozal Diseksiyon ile Tedavisi; Gastroenteroloji-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımı
Fatih Aslan, Ozan Gökler, Orhun Cig Taskin, Ahmet Karakaya

VS-11

Dev mide lezyonunun(41 cm) Endoskopik Submukozal Diseksiyon ile Tedavisi;
Fatih Aslan, Orhun Cig Taskın, Mete Manici

VS-12

Sleeve Gastrektomi Kaçağının Kombine Endoskopik Yöntemler ile Tedavisi
Bülent Ödemiş

VS-13

Kolesistektomiye bağlı sağ posterior aberran kanal yaralanmasında endoskopik tedavi
Bülent Ödemiş

VS-14

Funduplikasyon vakası
Cengiz Pata

VS-15

Çift Perforen Veni Olan  Gastrik Varise Coil
Ortan Tarçın

20:00-21:00 Gastroenterologların Hukuki Sorumluluk ve Yükümlülükleri: Örneklerle Malpraktis Davaları
Av Prof Dr Yusuf Bayraktar
18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Dicle Salonu
10:30-12:00 Konferans

Oturum Başkanları:
Abdulkadir Dökmeci
Selahattin Ünal

How a Japanese Gastroenterologist Perform Upper Endoscopy?
Seiichiro Abe

How a Japanese Gastroenterologist Perform Colonoscopy?
Yutaka Saito

12:00-13:00 Uydu Sempozyumu

Gastrointestinal Hastalıklarda Probiyotik Çözümler

Konuşmacı: Taylan Kav

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Endoskopi Derneği Paneli

Oturum Başkanları
Fatih Tekin
Erkin Öztaş
Mehmet Arhan

Tam Kat Endoskopik Rezeksiyon; Neredeyiz?
Yılmaz Bilgiç

Endoskopik İşlemlerde Hangi Sınıflamaları Kullanmalıyım?
Filiz Akyüz

Gastroduodenal NET; Yaklaşım nasıl olmalı ?
Erkin Öztaş

Polip Yakalama Oranını Nasıl Arttırabiliriz ?
Serkan Yaraş

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

İnflamatuvar  Barsak Hastalıklarının Tedavisinde İnfliksimab

Konuşmacılar:
Taylan Kav
Murat Kıyıcı

17:00-18:30 Sözlü Bildiri
ERCP

Oturum Başkanları
Galip Ersöz
Bahattin Çiçek
Selçuk Dişibeyaz

SS22

Komplet Benign Biliyer Stenozlu Hastalarda Magnetik Kompresyon Anastomoz Tekniği İyi Bir Tedavi Seçeneği midir?
Bülent Ödemiş, Batuhan Başpınar, Muharrem Tola, Serkan Torun

SS38

Akut Biliyer Pankreatit Hastalarında Endoskopik Sfinkterotomi Rekürren Safra Kesesi Taşı Komplikasyonlarından Korur
Şencan Acar
, Mustafa Sadeçolak, Selma Yüceldi, Mukaddes Tozlu, Mustafa İhsan Uslan, Ahmet Tarık Eminler, Aydın Şeref Köksal

SS16

Safra kesesi drenajında endoskopik transpapiller stentleme deneyimi, uzun dönem sonuçlar
Murat Sarıçiçek
, Selçuk Dişibeyaz, Erkin Öztaş, Tuncer Temel, Dilay Demirayak

SS46

’Duct to duct anastomozlu’ karaciğer transplantasyon hastalarında biliyer komplikasyonlar ve yönetimi: Tek merkez deneyimi
Fatih Karakaya
, Kubilay Çınar, Ramazan Erdem Er, Onur Kırımkar, Deniz Balcı, Mübin Özercan, Mesut Gümüşsoy, Zeynep Ellik, Beyza Erdoğan, Ebru Dumlupınar, Hale Gökcan, Acar Tüzüner, Selçuk Hazinerdağlu, Hasan Özkan, Ramazan İdilman

SS27

Karaciğer Nakli Sonrası Gelişen Biliyer Komplikasyonların Endoskopik Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Çağdaş Erdoğan
, Muhammed Bahaddin Durak, Bülent Ödemiş

SS47

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi eğitiminde işlem yeterliliğinin ölçülmesi; bir operatör deneyimi
Rasim Eren Cankurtaran
, İlhami Yüksel, Osman Ersoy

SS39

Post-ERCP Kolanjit; Kolanjiokarsinom varlığı, ASA skoru ve İşlem Süresi ile Güçlü Bir Şekilde İlişkilidir: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
Hasan Yılmaz, Burcu Koçyiğit

SS68

İleri Evre ASA Skoru Olan Hastalarda ERCP İşleminin Güvenliği
Mehdi Kış
, Erkan Parlak, Taylan Kav, Onur Keskin, Bülent Sivri

18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Kızılırmak Salonu
10:30-12:00 Konferans

Oturum Başkanları:
Burhan Şahin
Yusuf Bayraktar

Fonksiyonel Bağırsak Hastalıklarında Ne Yemeli, Ne Yememeli? Glutensiz Diyet, FODMAP vb?
Sedat Boyacıoğlu

Global Obezite Pandemisi: Suçlu Ayağa Kalksın
Nurdan Tözün

12:00-13:00 Uydu Sempozyumu

Obeziteye Farklı Bakın Fazlasını Görün
Gastroenterelog Gözüyle Obezitenin İlaçla Tedavisi

Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu
Konuşmacılar: Murat Akyıldız, Abdullah Emre Yıldırım

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Nörogastroenteroloji Motilite Çalışma Grubu Paneli
A’dan Z’ye Gastroparezi

Oturum Başkanları
Ülkü Dağlı
Altay Çelebi

Etiyopatogenez
Murat Erkut

Klinik
İrfan Soykan

Tanı Testleri
Arzu Tiftikçi

Tedavi ve Takip
İbrahim Doğan

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

Gastroözofageal reflü hastalığında tanıdaki dertlerim, tedavideki dertlerim

Konuşmacı: Serhat Bor

17:00-18:30 Sözlü Bildiri
İBH

Oturum Başkanları
Hale Akpınar
Hülya Över Hamzaoğlu
Ahmet Tezel

SS51

Terminal ileal ülserlerin uzun süreli izlem sonuçları ve klinik önemi
Nomingerel Tseveldorj
, Cemre Gündüz, Ozan Saraçoğlu, Ülkü Dağlı

SS34

Ülseratif Kolit alevlenmelerinin yönetiminde Doku Cytomegalovirus Kuantitative Polimeraz Zincir Reaksiyonu sonuçlarının etkisi: Gözardı mı etmeliyiz?
Koray Koçhan
, Elmas Biberci Keskin, Gülseren Seven, Süleyman Baş, Sercan Kiremitçi, Melin Geçer, Hakan Şentürk

SS18

Son 1 Yılda Erken Başlangıçlı Enflamatuar Bağırsak Hastalığı Tanısı Alan Çocukların İzlemi: Tek Merkez Deneyimi
Erkan Akkuş
, Ahsen Dönmez Türkmen, Aslı Nur Ören Leblebici, Ömer Faruk Beşer, Fügen Çullu Çokuğraş

SS40

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Uzun Süreli Budesonid Kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi
Tuğçe Eşkazan, Oğuz Kağan Bakkaloğlu, Enes Ali Kurt, Yusuf Ziya Erzin, İbrahim Hatemi, Aykut Ferhat Çelik

SS50

İnflamatuvar barsak hastalığında sarkopeni sıklığı ve ilişkili faktörler
Chasan Ismail Basa, Alper Üzüm, Şevval Şahin, İlkay Ergenç, Haluk Tarık Kani, Rahmi Aslan, Aslı Tufan Çinçin, Özgür Kasımay Çakır, Özlen Atuğ, Yeşim Özen Alahdab

SS49

Ülseratif kolitte subtotal kolektomi sonrasında Tofacitinib'in postoperatif dönem üzerine etkisi
Haluk Tarık Kani
, Eren Esen, Shannon Chang, David Hudesman, Feza Remzi, Jordan Axelrad

SS57

Meta-analiz: sigara kullanım öyküsü poşit riskini arttırmamaktadır
Haluk Tarık Kani
, Daryl Ramai, Ellen Caniglia, David Hudesman, Jordan Axelrad, Joseph Nicholson, Simon Hong, Shannon Chang

18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Meriç Salonu
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 İç Hastalıkları için Gastroenteroloji, Gastroenteroloji için İç Hastalıkları Kursu
İç Hastalıkları için Gastroenteroloji

Oturum Başkanları:
Halis Şimşek
Ali Demir
Hakan Ümit Ünal

Gastroskopi ve Kolonoskopi Raporlarının ve Patoloji Sonuçlarının Yorumlanması
Elif Sarıtaş Yüksel

Gastroenteroloğun Olmadığı Yerde Gastroenterolojik Acillerde İç Hastalıklarının Yaklaşımı Nasıl Olmalı?
Mehmet Arslan

Gıda Allerjisi ve İntoleransı
Sedef Kuran

Nütrisyon Ürünleri: Hangi Ürün Hangi Hastaya ?
Hale Akpınar

12:00-13:00 Uydu Sempozyumu
13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Gastroenteroloji İçin İç Hastalıkları

Oturum Başkanları
Tufan Tükek
Selma Karaahmetoğlu

Diabetes Mellitus’un Güncel Tedavisi
Kubilay Ukinç

Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Hastalıklarda Aşılama. Kime, Hangi Aşı ?
Serhat Ünal

Gastroentero-Hepatoloji Hastalıklarında Osteopeni ve Tedavisi
İhsan Ertenli

Hematolojik Hastalıklar ve Gastroenterohepatoloji (GVHD’den Primer Hastalık Tutulumuna…)
Can Boğa

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00  
17:00-18:30 İnteraktif Oturum
İç Hastalıkları-Gastroenteroloji Konseyi

Konuşmacılar: Yavuz Emre Parlar, Sarpcan Maden, Mehdi Kış

Tartışmacılar: Kerim Güler, Yunus Erdem, Sedat Kiraz, Sedat Boyacıoğlu, Ömer Özbakır, Birol Özer

18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Seyhan Salonu
09:30-17:00

Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) Atölyesi

Kurs direktörü
Fatih Aslan

Eğitmenler
Fatih Aslan
Mehmet İbiş
Erkin Öztaş

I.Seans: 
9:30-11:30

1.Teorik Eğitim  (60 dakika)
-Lezyon Değerlendirme ve Kromoendoskopi Uygulamaları, Mehmet İbiş
-Endoskopik Rezeksiyon endikasyonları, Erkin Öztaş
-Rezeksiyon teknikleri (EMR, ESD) ve Ekipmanlar, Fatih Aslan

2.Pratik Eğitim (60 dakika)
Model; boyama, marking, enjeksiyon, insizyon, diseksiyon, klipping teknikleri

Uzman eşliğinde, 3 ayrı masada hayvan modelleri üzerinde yapılacaktır
Katılım 15 kişidir*

 

II.Seans:
12:30-14:30

1.Teorik Eğitim  (60 dakika)
-Lezyon Değerlendirme ve Kromoendoskopi Uygulamaları, Mehmet İbiş
-Endoskopik Rezeksiyon endikasyonları, Erkin Öztaş
-Rezeksiyon teknikleri (EMR, ESD) ve Ekipmanlar, Fatih Aslan

2.Pratik Eğitim (60 dakika)
Model; boyama, marking, enjeksiyon, insizyon, diseksiyon, klipping teknikleri

Uzman eşliğinde, 3 ayrı masada hayvan modelleri üzerinde yapılacaktır
Katılım 15 kişidir*

 

III.Seans:
15:00-17:00

1.Teorik Eğitim  (60 dakika)
-Lezyon Değerlendirme ve Kromoendoskopi Uygulamaları, Mehmet İbiş
-Endoskopik Rezeksiyon endikasyonları, Erkin Öztaş
-Rezeksiyon teknikleri (EMR, ESD) ve Ekipmanlar, Fatih Aslan

2.Pratik Eğitim (60 dakika)
Model; boyama, marking, enjeksiyon, insizyon, diseksiyon, klipping teknikleri

Uzman eşliğinde, 3 ayrı masada hayvan modelleri üzerinde yapılacaktır
Katılım 15 kişidir*

*Katılım talebi kontenjanı aşarsa öncelik uzman ve asistan hekimlere verilecektir.

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Fırat Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
Lineer-radial EUS´da Mediasten İstasyonları
Yıldıran Songür
08:30-10:00 Konferans

Oturum Başkanları
Burhan Şahin
Ömer Yılmaz

Akut Biliyer Pankreatitte ERCP: Kime, Ne Zaman?
Ülkü Sarıtaş

Endoskopik Ultrasonografi´nin Geleceği
Hakan Şentürk

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Panel
Hangi İlacı Nasıl Keselim ?

Oturum Başkanları
Ömer Özbakır
Murat Aladağ
Gözde Derviş Hakim

İBH´da Immunsupresifler, Anti-TNF  vb Ajanlar
Hülya Över Hamzaoğlu

Otoimmun Karaciğer Hastalıklarında İmmunsupresifler
Ulus Salih Akarca

HepatitB ´de Antiviral Tedaviler
Onur Keskin

12:00-13:00 Uydu Sempozyumu

Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları’nda Dumanı Tüten Yenilikler

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Serhat Bor

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
Karaciğer

Oturum Başkanları
Yılmaz Çakaloğlu
Erol Avşar
Fatih Beşışık

SS76

Kemoterapi ve İmmünosüpresif Tedavi Alan Hastalarda Hepatit B Reaktivasyon Profilaksisinde Tenofovir Alafenamid Fumaratın Etkinliği ve Güvenliği: Çok Merkezli-Gözlemsel Çalışmanın ilk Sonuçları
Feyza Gündüz
, Serdar Durak, Yasemin Ünsal, Mehmet Demir, Zeynep Melekoğlu Ellik, Abdullah Emre Yıldırım, Shahin Mehdiyev, Haydar Adanır, Enver Üçbilek, Yasemin Hatice Balaban, Elif Sitre Koç, Diğdem Özer Etik, Pınar Gökcen, Hale Gökcan, Suna Yapalı, Nergis Ekmen, Mehmet Arslan, Kamil Özdil, Orhan Sezgin, Dinç Dinçer, Ramazan İdilman

SS01

Anti-TNF tedavisi alan anti-HBc (+) hastalarda hepatit B reaktivasyon riskinin değerlendirilmesi
Mithat Mızrak
, M. Alper Yurci, A. Soner Şenel, Gülten Can Sezgin, Hüseyin Demir, Murat Borlu, Şebnem Gürsoy

SS28

HbsAg negatif kronik hepatit B fazında biyolojk tedavi kullanımı ile reaktivasyon riskinin araştırılması
İlkay Ergenç, Haluk Tarık Kani, Murat Karabacak, Elif Cömert Özer, Shahin Mehdiyev, Fuad Jafarov, Kerem Yiğit Abacar, Seda Kutluğ Ağaçkıran, Gizem Seven Sevik, Rahmi Aslan, Fatma Alibaz Öner, Nevsun İnanç, Mehmet Pamir Atagündüz, Dilek Seçkin Gençosmanoğlu, Yeşim Özen Alahdab, Tülin Ergun, Rafi Haner Direskeneli, Özlen Atuğ

SS78

Budd-Chiari Sendromu'nda hepatoselüler kanser ve mortalitenin değerlendirilmesi
Zülal İstemihan
, Kanan Nuriyev, İbrahim Volkan Şenkal, Ziya İmanov, Melih Kaan Sarıdal, Reyhan Akas, Bilger Çavuş, Aslı Çifçibaşı Örmeci, Filiz Akyüz, Kadir Demir, Fatih Beşışık, Sabahattin Kaymakoğlu

SS77

Ön Segment Optik Koherans Tomografi (OCT), Wilson hastalığı tanısında Kayser Fleischer Halkası varlığını değerlendirmeki yeri - Ehil oftalmolog gerekliliğine son verecek mi?
Aslı Çifcibaşı Örmeci
, Şerife Bayraktar, Ali Ozan Işık, Zülal İstemihan, Melih Kaan Sarıdal, Reyhan Akas, Bilger Çavuş, Filiz Akyüz, Fatih Beşışık, Sabahattin Kaymakoğlu, Belgin İzgi, Kadir Demir

SS61

Wilson Hastalığında Kemik Mineral Yoğunluğunun İncelenmesi
Selay Artan
, Vafa Suleymanova, Aslı Çifcibaşı Örmeci, Bilger Çavuş, Filiz Akyüz, Selman Fatih Beşışık, Sabahattin Kaymakoğlu, Kadir Demir

SS42

Otoimmün Hepatit Nedeniyle Karaciğer Nakli Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçları: Tersiyer Merkez Deneyimi
Osman Sağlam
, Muhsin Murat Muhip Harputluoğlu, Engin Ataman, Yılmaz Bilgiç, Oğuzhan Yıldırım, Yasir Furkan Çağın, Yüksel Seçkin, Sezai Yılmaz

SS17

Komplike özefagus varisleri. Nereye kadar endoskopi, ne zaman cerrahi. 79 olgunun incelenmesi
Aydın Dalgıç, M Hakan Sözen, Sinan Sarı, Ödül Eğritaş Gürkan, Ramazan Kozan, Erhan T Ilgıt, Koray Kılıç, Gonca Erbaş, Tarkan Karakan, Nergiz Ekmen, Buket Dalgıç

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

Kronik Hepatit B Tedavisinde Bütüncül Yaklaşımlar: Birlikte Konuşalım

Moderatör:
Sabahattin Kaymakoğlu
Konuşmacılar:
Hale Gökcan, Feyza Gündüz

17:00-18:30 Konferans

Oturum Başkanları
Serab Arslan
Nurdan Tözün

HepatitB Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Cihan Yurdaydın

Nöroendokrin Tümörlere Gastroenterolog Bakışı
Fatih Beşışık

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Dicle Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
ESD´de Bıçak ve Klip Tercihi ve Kullanımı
Fatih Aslan
08:30-10:00 Konferans

Oturum Başkanları
Müjde Soytürk
Feryal İlkova
Yeşim Özen Alahdab

The Spectrum of Biliopancreatic Presentations and Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis
Matthias Löhr

The Role of Diet on Gut Microbiota Composition
Stacy Kahn

What´s New in the Treatment of Celiac Disease?
Gülen Aslan Lied

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Konferans

Oturum Başkanları
Hikmet Akkız
Necati Örmeci
Zeki Karasu

Non-Invasive Diagnostic Tests in NAFLD
Rohit Loomba

Pharmaceutical Techniques for Weight Loss
Dilhana Badurdeen

Liver Transplantation in Patients with High BMI
Ahmet Gürakar

12:00-13:00 Uydu Sempozyumu

Kronik Hepatit B Tedavisinde Sorularla Uzmanına Danışın

Orhan Sezgin
Enver Üçbilek
Abdullah Emre Yıldırım

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
US-EUS

Oturum Başkanları
Nevin Oruç
Emrah Alper
Zahide Şimşek

SS79

Gastrik Varislerin Endoscopik Ultrasonografi Eşliğinde Coil Embolizasyonu Tedavisi: Coil ve Coil+Siyanoakrilat Kombinasyonun Karşılaştırılması
Gülseren Seven
, Günel Musayeva, Özden Özlük Seven, Sercan Kiremitçi, Ali Tüzün, Hakan Şentürk

SS65

Pankreatik nöroendokrin tümörlerde endosonografi ve cerrahi sonuçları ne derece uyumlu ?
Sercan Kiremitçi
, Gülseren Seven, Elmas Biberci Keskin, Koray Koçhan, Süleyman Baş, Hakan Şentürk

SS02

Tip 2 diyabetes mellitus hastalarının pankreas doku sertliğinin shear wave elastografi ile incelenmesi ve mikroanjiopati ile ilişkisi
Yahya Erdem İnce
, Orhan Sezgin, Serkan Yaraş, Osman Özdoğan, Ramazan Gen

SS04

Akut Pankreatit Seyrinde Shear-Wave Ultrason Elastografi ile Tespit Edilen Pankreas Sertliğinin Değişimi ve Prognostik Değeri
Orhan Sezgin
, Serkan Yaraş, Osman Özdoğan

SS72

Psödokistlerle malign müsinöz kistler arasında kist sıvısında amilaz düzeylerinin karşılaştırılması
İbrahim Hakki Köker
, Kamuran Cumhur Değer, Şahende Elagöz, Hakan Şentürk

SS09

Crohn Hastalığı Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Abdominal Ultrasonografinin Etkinliği ve Gücü: Klinik, Endoskopik ve Bilgisayarlı Tomografi Enterografi Bulguları ile Karşılaştırılması
Betül Yiğit, Orhan Sezgin, Elif Yorulmaz, Mehmet Şükrü Ertürk, Uğur Yanç, Umut Erdem, Gamze Bilik Oyman, Hatice Yorulmaz

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

Asit Peptik Hastalıklarda Referans ve Nüans

Konuşmacılar:
Fehmi Ateş, Altay Çelebi

17:00-18:30 Konferans

Oturum Başkanları
Sadettin Hülagü
Hakan Şentürk
Aydın Şeref Köksal

Pancreas Cysts and EUS
Anna Marie Lennon

Alternatives to ESD
Petros Benias

Therapeutic approaches For Dysbiosis
Gülen Aslan Lied

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Kızılırmak Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
ERCP: Biliyer Kanülasyon
İrfan Koruk
08:30-10:00 EUS Çalışma Grubu Paneli

Oturum Başkanları
Ahmet Aydın
Mehmet Bektaş

Endoscopic Management of IPMN
Shomei Ryozawa

Çölyak Pleksus Nörolizi-Ganglion Blokajı. Hangisi Daha Efektif? Neden Bu Kadar Az Yapıyoruz?
Yücel Üstündağ

Endosonografik Stent Uygulamaları Ve Doğru Stent Seçimi
Orhan Tarçın

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Panel
Pankreasta Az Bildiklerimiz

Oturum Başkanları
Hasan Özkan
Fatih Albayrak
Deniz Duman

´Disconnected´ Pankreatik Duktus Sendromu
Kubilay Çınar

´Groove´ Pankreatit
Mehmet Asıl

Pankreatit Kolleksiyonlarının Doğal Seyri? Kime Müdahale Edelim?
Göksel Bengi

Pankreas Transplantasyonu
Ahmet Çoker

12:00-13:00  
13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
Motilite

Oturum Başkanları
İbrahim Doğan
Ender Ellidokuz
Özlem Yönem

SS35

Akalazyalı Olgularda Üst Özofagus Sfinkterinin Basınç ve Akım Parametreleri İle Değerlendirilmesi; Yeni Bir Sınıflama
Ezgi Tuğçe Karaoğuz
, Serhat Bor

SS29

Tedavi öncesi ve sonrasında akalazya hastalarının mukozal bariyer fonksiyon özelliklerinin belirlenmesi
Sezgi Kıpçak
, Pelin Ergün, Nur Selvi Günel, Ömer Özütemiz, Serhat Bor

SS53

Yüksek çözünürlüklü özofageal manometri incelemesinde termal kompensasyonun tanı ve parametreler üzerine etkisi
Ekrem Aslan
, Erdem Akbal, Binnur Pınarbaşı Şimşek

SS37

Geriatrik Akalazya Hastalarında Pnömatik Balon Dilatasyon Tedavisinin Etkinliği
İlyas Tenlik
, Ömer Öztürk, Derya Arı, Volkan Gökbulut, Yasemin Özin

SS59

Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Gayta Mikrobiyota Analizleri
Altay Çelebi, Deniz Sünnetçi Akkoyunlu, Fatma Burcu Sevinç, Bahriye Karakaş Gür, Hakan Savlı, Naci Çine, Sadettin Hülagü

SS33

Fonksiyonel Dispepside Süt ve Süt Ürünlerini Kesmek Medikal Tedaviye Alternatif Olabilir mi?: Kesitsel bir çalışma
Atilla Akpınar, Koray Koçhan, Sercan Kiremitçi, Gülseren Seven, Ali Tüzün İnce, Hakan Şentürk

SS48

Yapay zeka dayalı kişiselleştirilmiş diyet: İBS için klinik vir pilot çalışma
Seçkin Özgül
, Nergis Ekmen, Aycan Gündoğdu, Hakan Alagözlü, Damla Beyazgül, Güner Kılıç, Ufuk Nalbantoğlu, Tarkan Karakan

SS13

Erişkin dispeptik hastalardan elde edilen Helikobakter pilori izolatlarında virülens genlerinin klinik önemi
Mustafa Aka
r, Tuba Kayman, Seçil Abay, Tevfik Solakoğlu, Emre Karakaya, Fuat Aydın

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Uydu Sempozyumu

Gaucher Hastalığı’nda Vaka Örnekleriyle Tanı ve Tedavi Süreçleri

Konuşmacılar:
Ç. Seher Kasapkara, Enver Üçbilek

17:00-18:30 Panel
Antikolestatik İlaçlar ve Pratikte Kullanımı

Oturum Başkanları
Kadir Bal
Erol Avşar
Cemal Nuri Erçin

Kolestaz ve Antikolestatik İlaçların Etki Mekanizmaları
Hüseyin Alkım

PBK ve PSK’da Antikolestatik İlaçlar
Yılmaz Çakaloğlu

Antikolestatik İlaçların Diğer Kullanımları: Etkili Olduğu ve Olmadığı Alanlar
Ersan Özaslan

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Meriç Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
Biliyopankreatik Sistem Hastalıklarında Patolog Perspektifi: Patolog ne ister? Gastroenterolog ne ister?
Volkan Adsay
08:30-10:00 Pediatrik Gastroenteroloji Paneli

Oturum Başkanları
Hasan Özen
Vedat Göral

Pediatrik İBH - Erişkinden Farkı
Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen

Pediatrik Otoimmün Karaciğer Hastalıkları - Erişkinden Farkı
Figen Özçay

Çocuk Yaşta Yapılan Uygulamaların Erişkin Yaştaki Sonuçları (Tonsillektomi, Apendektomi, Antibiyotik Kullanımı vb)
Funda Çetin

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Panel

Oturum Başkanları:
Genco Gençdal
, Osman Cavit Özdoğan

Yağlı Karaciğer Hastalığının Ayırıcı Tanısında Kalıtsal Metabolik Hastalıklar; Kimde Düşünelim, Nasıl Teşhis Edelim?
Yılmaz Yıldız

Çocukluktan Erişkinliğe Kalıtsal Kolestaz
Hasan Özen

Çocukluktan Erişkinliğe Fonksiyonel GIS Hastalıkları
Aydan Kansu Tanca

12:00-13:00 Yeterlilik Sınavı
13:00-14:00
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
Deneysel

Oturum Başkanları
A. Ömer Özütemiz
Halil İbrahim Bahçecioğlu
Murat Kantarcıoğlu

SS81

Whey Protein Izolatının Kronik Pankreatit Üzerine Etkisi
Abdullah Mübin Özercan
, Mehmet Yalnız, Kazım Şahin, Mehmet Tuzcu, İbrahim Halil Bahçecioğlu

SS20

Cerulein ile akut pankreatit oluşturulan ratlarda Nigella Sativanın koruyucu etkisi
Mehmet Ali Kösekli
, Özlem Özmen, Sima Şahinduran, Mustafa Yılmaz

SS60

Effect of Dexpanthenol on Heme oxygenase-1 and Nuklear Factor-KB on Radiation Colitis in the Rat
Banu Demet Özel Coşkun
, Yasemin Savranlar, Dilek Ünal, Hatice Karaman

SS08

Borik asitin kolorektal adenokarsinomda hücre kültüründe antiproliferatif ve apopoitik etkileri ve 5-fluorourasilin kemoterapotik etkisindeki rolü
Ali Türeyen
, Sevilay Günay, Yavuz Erden, Sinan İnce

SS24

Parasetamol intoksikasyonuna bağlı karaciğer hasarını önlemede arbutin’in rolü
Adil Coşkun
, Altay Kandemir, Serap Ünübol Aypak, Serdar Aktaş, Aslıhan İnci, Emrah İpek, Recai Tunca, İsmail Taşkıran, Mehmet Hadi Yaşa

SS05

Gizli Kahraman Deşifre Oldu: Kahve Eksozomları!
Murat Kantarcioglu, Gülşen Yıldırım, Pınar Akpınar Oktar, Serpil Yanbakan, Zeynep Büşra Özer, Deniz Yurtsever Sarıca, Serpil Taşdelen, Emel Bayrak, Fatma Dilara Akın, Seçkin Öztürk, Kamil Can Akcalı, Ahmet Emin Kürekçi

15:30-16:00 Kahve Arası
17:00-18:30 İnteraktif Oturum
Bedri Uzunalimoğlu Gastropatoloji Toplantısı
Gastroenterolojide Reflü ve Sonuçları

Oturum Başkanı
Cenk Sökmensüer

Michael Newton Marsh Anısına Marsh Sınıflaması
Cenk Sökmensüer

Gastroözofageal Reflü
Başak Doğanavşargil

Duodenogastrik Reflü
Fazilet Kayaselçuk

‘Backwash’ İleitis
Nesrin Turhan

Pankreatikobiliyer Reflü
Volkan Adsay

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Seyhan Salonu
07:30-08:30  
08:30-10:00 Motilite Atölyesi

Kurs Başkanları
Serhat Bor, Altay Çelebi

Oturum Başkanları: Serhat Bor, Altay Çelebi, Filiz Akyüz

Yüksek Çözünürlüklü Manometri: Temel Bilgiler / Altay Çelebi

Yüksek Çözünürlüklü Özofagus Manometri   Kateterleri / Altay Çelebi
Yüksek Çözünürlüklü Manometri   Kateterlerinin incelenmesi ve işleme hazırlanması / (Motilite Teknisyenleri: Esra Yıldırım, Akın Aygün) 

Yüksek Çözünürlüklü Özofagus Manometri İşleminin uygulanması (Video gösterimi ile): / (Motilite Teknisyenleri: Esra Yıldırım) 

Yüksek Çözünürlüklü Özofagus Manometrisi İşleminin değerlendirilmesi
Chicago 4.0 /   Serhat Bor

Yüksek Çözünürlüklü Özofagus Manometrisi:Trase analizleri / Serhat Bor

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Oturum Başkanları: Ülkü Dağlı, Mehmet Bektaş, Özdal Ersoy

Yüksek Çözünürlüklü Anorektal Manometri   Kateterleri / İ.Hakkı Kalkan

Yüksek Çözünürlüklü Anorektal Manometri   Kateterlerinin incelenmesi ve işleme hazırlanması / (Motilite teknisyenleri: Esin Turasan)

Yüksek Çözünürlüklü Anorektal Manometri İşleminin uygulanması (Video gösterimi ile) /  İ.Hakkı Kalkan

Yüksek Çözünürlüklü Anorektal Manometri İşleminin değerlendirilmesi
Londra Sınıflandırması. / İ.Hakkı Kalkan

Yüksek Çözünürlüklü Anorektal Manometri: Trase Analizleri /
İ.Hakkı Kalkan

12:00-13:00 Öğle Yemeği 
13:00-18:30 Oturum Başkanları: Fehmi Ateş, Suna Yapalı, Arzu Tiftikçi, Elif Yorulmaz

Çok Kanallı İntraluminal İmpedans pH (MII-pH) Temel Bilgiler / Y.Serdar Sakin

Çok Kanallı İntraluminal İmpedans pH (MII-pH)  Kateterler / Y.Serdar Sakin

Çok Kanallı İntraluminal İmpedans pH (MII-pH    Kateterlerinin incelenmesi ve işleme hazırlanması / (Motilite tekniyenleri: Akın Aygün)

Çok Kanallı İntraluminal İmpedans pH (MII-pH) İşlemin uygulaması(video ile) / Y.Serdar Sakin

Çok Kanallı İntraluminal İmpedans pH (MII-pH) Endikasyonları / Y.Serdar Sakin

Çok Kanallı İntraluminal İmpedans pH (MII-pH) Trase analizleri / Y.Serdar Sakin

20 Kasım 2021 Cumartesi
Saat Fırat Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
Lineer-radial EUS´da Mide İstasyonları
Mehmet Bektaş
08:30-10:00 İBH Derneği İnteraktif Oturumu
İBH’da Vakalarla Enine Boyuna Cerrahi Yaklaşım

Oturum Başkanları
Aykut Ferhat Çelik
Ahmet Tezel
Murat Törüner

Konuşmacılar
Bilgi Baca

Metin Keskin
Emre Balık

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 İnteraktif Oturum
Gastroenteroloji Konseyi

Konuşmacılar
Zahide Şimşek
Eylem Karatay
Deniz Öğütmen Koç
Nurten Küçükmetin
Ahsen Dönmez

Tartışmacılar
Abdullah Sonsuz
Sabahattin Kaymakoğlu
Ulus Salih Akarca
Taylan Kav
Ömer Faruk Beşer

12:00-13:00  
13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
Karaciğer

Oturum Başkanları
Fulya Günşar
Kamil Özdil
Sezgin Barutçu

SS11

Nonalkolik Steatohepatitte Fibrozis Prediksiyonu İçin Yeni Bir Noninvaziv Skorlama
Bahadır Köylü
, Cenk Sökmensüer, Onur Keskin

SS74

Obezite, Diyabet ve Serum ALT Yüksekliği Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığına Bağlı Fibrozisin Şeytan Üçgenidir
Betül Uzunoğlu
, Bülent Değertekin, Eser Kutsal, Cem Aygün, Suna Yapalı, Aysun Bozbaş, Nurdan Tözün

SS25

Kronik Hepatit B Hastalarında APRI, FIB-4, FIB-5 Skorları Karaciğer Fibrozisini Öngörmede Ne Kadar Etkililer?
Ferda Pirinççi Sapmaz
, Galip Büyükturan, Yusuf Serdar Sakin, İsmail Hakkı Kalkan, Pınar Atasoy

SS10

Nonalkolik Steatohepatit Hastalarında Multiparametrik MRG ve FIB-4 Skorunun Ardışık Kullanımı
Bahadır Köylü, Yunus Günegül, Cenk Sökmensüer, Muşturay Karçaaltıncaba, Taylan Kav, Erkan Parlak, Bülent Sivri, Onur Keskin

SS52

Calculation of the optimal cut-off for liver stiffness measurement defined by transient elastogprahy: A biopsy-proven comparison
Çağlayan Keklikkıran
, İlkay Ergenç, Shahin Mehdiyev, Fuad Jafarov, Gülce Çelik Günsay, Rahmi Aslan, Yusuf Yılmaz

SS62

Optimizing the controlled attenuation parameter thresholds for grading of hepatic steatosis in a sample of biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease patients
Çağlayan Keklikkıran
, Shahin Mehdiyev, Fuad Jafarov, İlkay Ergenç, Gülce Çelik Günsay, Rahmi Aslan, Yusuf Yılmaz

SS70

Sirotik Hastalarda Varis Gelişimini ve Varis Kanamasını Öngörmede Klinik Değerlendirme ve Fibrozis Belirteçlerinin Etkinliği
Hakan Oral
, Onur Keskin

SS75

Psöriazis hastalarında karaciğer sertliğinin metotreksat kullanımı ile ilişkisi
Haluk Tarık Kani
, Umut Emre Aykut, Yusuf Yılmaz

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00  
17:00-18:30 İnteraktif Oturum
Ömür Törpüsü Hastam

Oturum Başkanları
Cem Kalaycı
Orhan Özgür
Birol Bostancı

Konuşmacılar
A. Ömer Özütemiz
Ahmet Tezel
Mustafa Kerem
Meral Akdoğan Kayhan

18:30 Kapanış
20 Kasım 2021 Cumartesi
Saat Dicle Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
Lineer EUS - Biyopsi (FNA, tru-cut vb)
Emrah Alper
08:30-12:00 Canlı Yayın
GİED Ulusal Gastroenteroloji Haftası Canlı Endoskopi, Kocaeli Üniversitesi

Oturum Başkanları
A. Ömer Özütemiz
Cem Kalaycı

Kocaeli Üniversitesi

Ameliyathane Oturum Başkanları
Cengiz Pata
Ümit Akyüz
Mehmet Arhan

Masa 1
ERCP Zor Taş
Bahattin Çiçek
ERCP Stent
Bahattin Çiçek
Kolangioskopi HCC
Sadettin Hülagü

Masa 2
EUS Submukozal Kitle
Mehmet Arhan
EUS Nekrozektomi
Hasan Yılmaz
EUS Pankreas Kisti
İrfan Koruk

Masa 3
ESD Erken Gastrik TM
Sadettin Hülagü
Endoskopik Fundiplikasyon
Cengiz Pata-Ümit Akyüz

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
Endoskopi

Oturum Başkanları
Mehmet Yalnız
Murat Harputluoğlu
Murat Taner Gülşen

SS55

Kolorektal Lezyonlarda Endoskopik Submukosal Diseksiyon, 975 olgu Tek Merkez Deneyimi
Fatih Aslan
, Ahmet Bahadır Ak, Salih Nafiz Karahan, Orhun Çığ Taşkın, Mete Manici

SS07

Batıdaki bölgesel bir merkezden endoskopik submukozal diseksiyon gerçek yaşam deneyimi
Altay Kandemir
, İsmail Taşkıran, Adil Coşkun, Mehmet Hadi Yaşa

SS15

Kolorektal endoskopik submukozal diseksiyonda köprü metodu, traksiyon yöntemlerine alternatif olabilir mi?
Erkin Öztaş
, Selçuk Dişibeyaz, Tuncer Temel, Murat Sarıçiçek, Dilay Demirayak

SS80

Dimunitif poliplerin endoskopik tedavisinde standart biyopsi forcepsi, jumbo forceps ve cold snare ile polipektomi yöntemlerinin karşılaştırılması
Mukaddes Tozlu
, Şencan Acar, Mustafa Sadeçolak, Ahmet Tarık Eminler, Mustafa İhsan Uslan, Aydın Şeref Koksal

SS26

Gastrik İntestinal Metaplazili Hastaların Doğal Seyri: Tek Merkez Gözlemsel Kohort Çalışması
Coşkun Özer Demirtaş
, Mesut Koldas, Metehan Yılmaz, Muhammed Zahid Şahin, Muhammed Talha Soykuvvet, Çiğdem Ataizi Çelikel, Feyza Gündüz

SS66

Girişimsel Gastroenterolojik işlemlerde hastaların doktor tercihinde cinsiyet önemli mi?
Aslı Kara İnci
, Sibel Zaralı, Mehmet Akyüz, Ziya İmanov, Volkan Şenkal, Zülal İstemihan, Kanan Nuriyev, Bilger Çavuş, Aslı Çifçibaşı Örmeci, Filiz Akyüz

SS19

Üst Gastrointestinal Varis Kanamasında Rockall, Glasgow-Blatchford ve AIMS65 Skorlarının Prognostik Öngörülerinin Kıyaslanması
Batuhan Başpınar
, İbrahim Ethem Güven, Ersan Özarslan

SS31

Antiplatelet veya Antikoagulan İlaç Kullanan Hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi Sonrası Kanama Riski
Yavuz Emre Parlar
, Fuad Mustafayev, Cavanşir Vahabov, Tevhide Şahin, Sabir İsrafilov, Onur Keskin, Hatice Yasemin Balaban, Taylan Kav, Erkan Parlak, Halis Şimşek, Bülent Sivri

15:30-16:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Pankreas Çalışma Grubu Paneli
Pankreas Kanseri; Yıllar Geçse de Hala Aynı Yerde miyiz ?

Oturum Başkanları
Orhan Sezgin
Elmas Kasap

Etyopatogenez, Genetik, Prekanseröz Lezyonlar: Erken Tanı Sürviyi İyileştirir mi?
Nevin Oruç

Pankreas Kanseri Tanısı: Gastroenterolog Gözüyle
Burak Özşeker

Pankreas Kanseri Tanısı: Radyolog Gözüyle
Sarper Ökten

Medikal Tedavi
Işıl Kundak Somalı

Endoskopik Tedavi
Süleyman Günay

20 Kasım 2021 Cumartesi
Saat Kızılırmak Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
ERCP: Pankreatik Kanülasyon
Murat Kekilli
08:30-10:00 Panel
Ayırması Zor Hastalıklar

Oturum Başkanları
Hacı Mehmet Sökmen
Kubilay Çınar
Oğuz Üsküdar

Otoimmun Pankreatit - Pankreas Kanseri - Kronik Pankreatit
Muhsin Kaya

Otoimmun Kolanjiopati - PSK – KKA
Murat Saruç

Terminal İleumda Ülser (Crohn Hastalığı, Lenfoma, NSAİİ-İlişkili ya da ….?)
Alper Yurci

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Kadın Gastroenterologlar Çalışma Grubu Paneli

Oturum Başkanları
Sadakat Özdil
Nurdan Tözün
Belkıs Ünsal

Gebelikte İnvaziv Girişimler
Raim İliaz

İnfertil Dönemde Karaciğer Hastalıklarının Seyri
Özlem Mutluay

Kadında Anal İnkontinans
Özdal Ersoy

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
COVID-19

Oturum Başkanları
Ertuğrul Kayaçetin
Hilmi Ataseven

SS30

Gastrointestinal semptomların varlığı, hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının klinik seyrini kötüleştirir mi?
Enes Ali Kurt
, Oguz Kagan Bakkaloglu, Tugce Eskazan, Selma Akdogan, Ugur Onal, Selcuk Candan, Rıdvan Karaali, Bilgul Mete, Yalim Dikmen, Murat Tuncer, İbrahim Hatemi, Kadir Bal

SS03

Hastanede Yatan Coronavirus Hastalığı 2019 Hastalarında Gastrointestinal Semptom Prevalansı ve Klinik Sonuçları
Süleyman Dolu
, Göksel Bengi, Vildan Avkan Oğuz, Kemal Can Tertemiz, Naciye Sinem Gezer, Sema Alp Çavuş, Aylin Özgen Alpaydın, Ziya Kuruüzüm, Begüm Ergan, Can Sevinç, Gökçen Ömeroğlu Şimşek, Oğuz Kılınç, Murat Örmen, Arzu Sayıner, Işıl Somalı, Caner Çavdar, Gerçek Can, Tevfik Demir, Mesut Akarsu, Yusuf Savran, Müjde Soytürk

SS63

Covid-19 Hastalarında Gastrointestinal Sistem Bulguları: Gastrointestinal Semptomu Pozitif Hastalarda Progresyon Farkı var mı?
Ferda Pirinççi Sapmaz
, Galip Büyükturan, Yusuf Serdar Sakin, İsmail Hakkı Kalkan, Evrim Aksoy, Muhammet Yener Akpınar, Pınar Fırat, Metin Uzman

SS69

COVID-19 Enfeksiyonunun Doğal Siroz Seyri Üzerine Etkisi
Onur Keskin, Hakan Oral

SS06

COVID-19’da Gastrointestinal sistem semptomları; Eğer hasta yemek yemezse korkalım mı?
Berat Ebik
, Ferhat Bacaksız, Nazım Ekin

SS44

Siroz Hastalarında Asemptomatik Covid-19 Enfeksiyonu Ve Hepatik Dekompansasyon Oranı
Uğur Önal
, Doğukan Özbey, Oğuz Kağan Bakkaloğlu, Tuğçe Eşkazan, Enes Ali Kurt, Selçuk Candan, İkbal Billur Canbakan, Sebati Özdemir, Ali İbrahim Hatemi, Bekir Kocazeybek, Kadir Bal, Mehmet Murat Tuncer, Abdullah Sonsuz

SS36

Covid-19 döneminde İnflamatuar barsak hastalığı ile kliniğimizde takip edilen hastaların genel özellikleri ve pandemi öncesi ile karşılaştırılması
Aslı Nur Avcı
, Hüseyin Ataseven, Mehmet Asıl, Murat Bıyık, Muharrem Keskin, Nazlı Kunt

SS82

Gastroenteroloji polikliniğimize başvuran hastaların SARS-CoV-2 aşısına bakış açıları
Nil Koçanalı
, Duhan Kılıçkan, İman Mologani, Orhan Cem Deniz, Banu Üzümcü, Suna Yapalı, Eser Kutsal, Nurdan Tözün

SS83

CoronaVac aşısı, serum antikor düzeyleri ve dışkı mikrobiatası arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tarkan Karakan
, Nergiz Ekmen, Seçkin Özgül, Samet Ece, Ahmet Varış, Mücahit Kaya

15:30-16:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Panel

Oturum Başkanları
Halil Değertekin
Mehmet Koruk
Burçak Kayhan

İmmunoterapiye Bağlı Karaciğer Hasarı
Kendal Yalçın

Gastroenteroloji´de Plazmaferez-Aferez
Bülent Değertekin

Dünden Bugüne Enteroskopi
Osman Ersoy

20 Kasım 2021 Cumartesi
Saat Meriç Salonu
08:30-10:00 Panel
Antikoagülasyon
Faydalı mı? Tehlikeli mi ? Sağkalımı Arttırıyor mu ?

Oturum Başkanları
Hakan Dursun
Ebubekir Şenateş
Salih Boğa

Vasküler ve Non-Vasküler Karaciğer Hastalıklarında
Ömer Topalak

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında
Mehmet Dursun

Splanknik Venöz Trombotik Hastalıklarda (Pankreatitten - İskemik Barsak Hastalıklarına)
Ahmet Tarık Eminler

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Kolorektal Kanser Polip Çalışma Grubu Paneli
Kolorektal Poliplerin Tarama ve Endoskopik Tedavisinde Güncel Yaklaşım: 2021 Bakışı

Oturum Başkanları
Levent Erdem
Erdem Koçak

Kolorektal Polip Taramasında Gaitada Gizli Kan Testinden Yapay Zekaya Evrilen Süreç
Levent Erdem

20 mm’den Küçük Poliplerde Hangi Polipektomi Tekniği: Cold Snare Polipektomi? EMR? Olgular Eşliğinde
Erdem Koçak

20 mm’den Büyük Poliplerde Hangi Polipektomi Tekniği: EMR? Hibrid ESD ve EMR? Olgular Eşliğinde
Ali Erkan Duman

‘Underwater’ EMR Hangi Lezyonlarda, Nasıl Uygulanır?
Erdem Akbal

Kolon Poliplerinde Kromoendoskopik Değerlendirme
Mehmet İbiş

13:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 Sözlü Bildiri
Genel

Oturum Başkanları
İnci Süleymanlar
Bülent Kantarçeken

SS41

Akut Pankreatitin Şiddetini Ve Sonuçlarını Tahmin Etmede Yeni Basit Skorlama: Geriye Dönük Bir Çalışma
Serkan Yaraş
, Hatice Rızaoğlu Balcı, Hakan Basır, Ferzan Aydın, Osman Özdoğan, Enver Üçbilek, Fehmi Ateş, Orhan Sezgin, Engin Altıntaş

SS14

Hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatitte psödohiponatreminin prognostik değeri var mıdır?
İsmail Taşkiran, Altay Kandemir, Adil Coşkun, Hakan Yıldız, Deniz Armağan Deniz, Mehmet Hadi Yaşa

SS23

Groove pankreatitli hastaların klinikopatolojik özellikleri; tek merkez deneyimimiz
Kamuran Cumhur Değer
, Ceren Gönültaş, İbrahim Hakkı Köker, Hüseyin Toprak, Sebahattin Destek, Hakan Şentürk

SS45

Sistemik İnflamatuar Yanıt İndeksi (SİYİ); Akut Pankreatitte Şiddeti Öngörmede Yeni Bir Skor Olabilir mi?
Hatice Rızaoğlu Balcı
, Hakan Basır, Orhan Sezgin, Fehmi Ateş, Enver Üçbilek, Serkan Yaraş, Osman Özdoğan, Ferzan Aydın, Engin Altıntaş

SS71

CA 19-9 Eksprese Etmeyen Pankreatik Duktal Adenokarsinom Tanılı Hastaların Demografik Özellikleri
İbrahim Hakki Köker, İsmail Yurtsever, Zuhal Gücin, Hakan Şentürk

SS73

Pankreas Divisum’un Akut Pankreatit’te Yeri, Takipli Hastalarda Restenoz ve Malignite Gelişenlerin Özellikleri
İbrahim Hakki Köker
, Elmas Biberci Keskin, Resul Sharifov, Koray Koçhan, Sercan Kiremitçi, Şerife Değirmencioğlu, Gülseren Seven, Ali Tüzün İnce, Hakan Şentürk

SS12

Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi Saptanan Olguların Klinik, Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları ile Histopatolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Burcu Çoban
, Göksel Bengi, Gözde Derviş Hakim, Şadiye Mehtat Ünlü, Funda Obuz, Gamze Çapa Kaya, Müjde Soytürk

SS84

Kolon Kanseri ve Kolorektal Polip (KKKRP) Çalışma Grubunun Tarama Olgularında Önerdiği
Levent Erdem

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00  
17:00-18:30 Panel
İBH’da Zorlandıklarımız ve Gri Alanlar

Oturum Başkanları
Yusuf Ziya Erzin
Celal Ulaşoğlu
Mehmet Demir

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı tedavisinde kılavuzlar ve Türkiye gerçek verileri ne kadar uyuşuyor? Pratikte ne yapıyoruz?
Elif Yorulmaz

Gebelikte İBH Yönetimi
Aslı Çiftçibaşı Örmeci

İBH’da Ekstraintestinal Bulguları Atlıyor muyuz?
Banu Kara

İBH’da Stoma ve Poş Problemleri
Yeşim Özen Alahdab

20 Kasım 2021 Cumartesi
Saat Seyhan Salonu
08:30-13:00 US Atölyesi - 1

Kurs Direktörü
Orhan Sezgin

Eğitmenler
Serkan Yaraş
Osman Özdoğan

Tüm Karın İçi Gastroenterolojik Organların Ultrasonografisine Yönelik Teorik ve Pratik Eğitim
Olgular Eşliğinde Canlı Ultrasonografi Uygulamaları

Video Ultrasonografi Seansları

*Uygulamalı Eğitimler 15 Kişiyle Sınırlı Olacaktır

13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-18:30 US Atölyesi - 2

Kurs Direktörü
Orhan Sezgin

Eğitmenler
Serkan Yaraş
Osman Özdoğan

Tüm Karın İçi Gastroenterolojik Organların Ultrasonografisine Yönelik Teorik ve Pratik Eğitim
Olgular Eşliğinde Canlı Ultrasonografi Uygulamaları

Video Ultrasonografi Seansları

*Uygulamalı Eğitimler 15 Kişiyle Sınırlı Olacaktır

18:30  

21 Kasım 2021 Pazar
Saat Fırat Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
Lineer-radial EUS: Duodenum İstasyonları
Hüseyin Ataseven
08:30-10:00 Panel
Barsak Mikrobiyomunu Hedefleyen Tedaviler

Oturum Başkanları
Canan Alkım
Metin Başaranoğlu
Altuğ Şenol

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında
Ahmet Uygun

İrritabl Bağırsak Sendromunda
Mehmet Yalnız

Primer Sklerozan Kolanjitte
Öykü Tayfur Yürekli

Mikrobiom ve Etik
Meltem Yalınay

10:00-11:30 Panel
Gözden Kaçan Bir Antite: Mesleki Karaciğer Hastalıkları

Oturum Başkanları
Nihat Okçu
Müjdat Zeybel
Cumali Efe

Toksik Ajanlara Bağlı Gelişen Akut Karaciğer Hasarı
Meral Akdoğan Kayhan

Toksik Kronik Karaciğer Hasarı
Hatice Yasemin Balaban

Toksik Ajanlara Bağlı Gelişen Karaciğer Maligniteleri
Fulya Günşar

21 Kasım 2021 Pazar
Saat Dicle Salonu
07:30-08:30 Kahvaltı Oturumları
Kullandığımız Cihazlar Nasıl Çalışıyor? Elektrocerrahi Üniteler ve İşlemlerdeki Ayarlar
Selim Aydemir
08:30-10:00 Panel
Karaciğer Fibrozis ve Hasarının İnvaziv ve Non-İnvaziv Tesbiti

Oturum Başkanları
Ahmet Uyanıkoğlu
Diğdem Özer Etik

Patoloji
Cenk Sökmensüer

Kan Testleri ile Ölçümler
Levent Doğanay

Ultrasonografi Temelli Ölçümler
Yusuf Yılmaz

Diğer Görüntüleme Yöntemleri ile Ölçümler
Muşturay Karçaaltıncaba

10:00-11:30 Panel
Kimin Yakınını Ne Zaman, Nasıl Taramalıyım ?

Oturum Başkanları
Mehmet Hadi Yaşa
Hale Gökçan

Gastrointestinal Hastalıklarda
Aliye Soylu

Karaciğer Hastalıklarında
Osman C. Özdoğan

Biliyopankreatik Hastalıklarda
Müjde Soytürk

21 Kasım 2021 Pazar
Saat Kızılırmak Salonu
10:00-11:30 Akılcı İlaç Kullanmı
Arif Mansur Coşar

18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Sakarya Salonu
08:00-10:00 Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü

Oturum Başkanları
Nuray Özkan
Mahmut Yüksel
Özlem Gül

Endoskopi Ünitelerinde Dezenfeksiyon
Aysun Taşçı

Endoskopi Ünitelerinde Pandemide Enfeksiyonla Mücadele
Hatice Mut Başer

Endoskopi Ünitelerinde Kalite Standartları
Ayfer Dürmeli

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 Radyasyon ve ERCP

Oturum Başkanları
Çiseli Altuntaş
Mahmut Ataş
Oğuzhan Öztürk

ERCP’de Çalışan Güvenliği ve Radyasyon ( Radyobiyoloji)
Aslı Toklu

ERCP ‘de Terapötik İşlemler ve Hemşirenin Rolü
Emine Ceylan Taşkın

11:30-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-14:30 Açılış Konuşması

Birol Özer
Hediye Taşpınar

14:30-15:30 Endoskopik Ekipmanlar

Oturum Başkanları
Rahşan Kaplan Aydın
Mustafa Gelir
Arif Mansur Coşar

Endoskopide Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeleri
Kadir Çelik

Skopları Tanıyalım
Nilgün Akıncı

Endoskopide Kullanılan Elektronik Cihazların Kullanımı
Ali Kemal Akça

15:30-16:00 Kahve Arası

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Sakarya Salonu
08:00-10:00 Endoskopik Cerrahi

Oturum Başkanları
Cennet Güder
Okan Katrancı

ESD, EMR, POEM ve Hemşirenin Rolü
Pınar Tanış

PEG’de Hemşirelik
Hüseyin Güler

Obezitede Endoskopik Girişimsel İşlemler
Neslihan Ekici

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 Endoskopi Ünitelerinde Girişimsel İşlemler

Oturum Başkanları
Hediye Taşpınar
Tacettin Güngör
Sami Fidan

GİS Kanamalarda Müdahale Yöntemleri
Hülya Özkan Sevindirik

EUS’ta Terapötik İşlemler ve Hemşirenin Rolü
Dudu Tükle

11:30-12:30 Endoskopik İşlemlerde Sedasyon

Oturum Başkanları
Canan Türkan
Aslı Yavuz
Ferda Pirinççi Sapmaz

Pediatrik Endoskopide Sedasyon, Yetki ve Sorumluluklarımız
Fatma Kartal

Pediatrik Endoskopide Teröpötik İşlemlerde Hemşirenin Rolü
Sevda Yalçınkaya

12:30-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 GEHTD Olağan Genel Kurulu Toplantısı

18 Kasım 2021 Perşembe
Saat Aras Salonu
08:00-09:30 Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları:
Oğuzhan Özşay
Bahtiyar Muhammedoğlu

SS-01

Nutcracker Sendromu: tanı ve tedavisi
Sami Benli
, Habip Sarı

SS-02

Anal Fistül Tedavisinde Sfinkter Koruyucu Yöntem; Fistül Traktının İntersfinkterik Aralıkta Bağlanması (LIFT) (konvansiyonel metotlar ile karşılaştırılması)
Sadık Keşmer
, Nur Aydın Özlem, Elif Mangan Çolak, Kadir Yıldırım

SS-03

Covid-19 Pandemisi Öncesi Ve Sonrasında Appendektomilerin Karşılaştırılması
Hüseyin Kocaaslan
, Emrah Cengiz, Necip Tolga Baran, Mehmet Güzel, Ömer Güngörür, Yavuz Selim Angın, Cengiz Ceylan, Kutay Sağlam, Fatih Sümer, Cemalettin Aydın, Cüneyt Kayaalp

SS-04

Pankreas Nöroendokrin Tümörlerinde (pNET) Klinikopatolojik Bulguların Uzak Metastaz İle İlişkisi
Ömer Güngörür
, Emrah Cengiz, Necip Tolga Baran, Mehmet Güzel, Hüseyin Kocaaslan, Yavuz Selim Angın, Cengiz Ceylan, Kutay Sağlam, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp, Cemalettin Aydın

SS-05

Mide adenokarsinomlarında HER2 ile klinikopatolojik veriler arasındaki ilişki
Cengiz Ceylan
, Hüseyin Kocaaslan, Necip Tolga Baran, Ömer Güngörür, Mehmet Güzel, Emrah Cengiz, Yavuz Selim Angın, Kutay Sağlam, Cemalettin Aydın, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp

SS-06

Kolon Kanseri Cerrahisinde Açık Ve Laparoskopik Yöntemlerin Lenf Nodu Diseksiyonuna Etkileri
Necip Tolga Baran
, Emrah Cengiz, Hüseyin Kocaaslan, Mehmet Güzel, Ömer Güngörür, Yavuz Selim Angın, Cengiz Ceylan, Kutay Sağlam, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp, Cemalettin Aydın

SS-07

Whipple Ameliyatlarında Kullandığımız Modifiye Makuuchi İnsizyonunun Postoperatif Dönemde İnsizyonel Herni İle İlişkisi, Avantajları Ve Dezavantajları
İhsan Burak Karakaya, Murat Ulaş, İlter Özer

SS-08

Familial Adenomatozis Polipozis (FAP) Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Kolorektal Kanser Odakları
Mehmet Güzel
, Necip Tolga Baran, Emrah Cengiz, Hüseyin Kocaaslan, Ömer Göngörür, Yavuz Selim Angın, Cengiz Ceylan, Kutay Sağlam, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp, Cemalettin Aydin

SS-09

Crohn hastasında enterokutanöz fistül nedeni: Mesh migrasyonu
Barış Türker, Cüneyt Akyüz, Murat Ulaş

SS-10

Laparoskopik gastrektomi yapılan hastalarda açığa dönüş sebepleri
Yavuz Selim Angın
, Necip Tolga Baran, Ömer Güngörür, Emrah Cengiz, Hüseyin Kocaaslan, Mehmet Güzel, Cengiz Ceylan, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp, Kutay Sağlam, Cemalettin Aydın

SS-11

Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Olguların Preoperatif Ön Tanıları ile Postoperatif Patolojik Tanıları Eşleşiyor mu?
Tolga Kalaycı
, Deniz Öçal, Mustafa Yeni

SS-12

Laparoskopik ve Açık Gastrektomilerde Çıkarılan Lenf Nodlarının Karşılaştırılması
Emrah Cengiz
, Necip Tolga Baran, Hüseyin Kocaaslan, Mehmet Güzel, Ömer Güngörür, Yavuz Selim Angın, Cengiz Ceylan, Kutay Sağlam, Fatih Sümer, Cemalettin Aydın, Cüneyt Kayaalp

09:30-10:00 Kongre Açılış Merasimi
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 1. Oturum

Oturum Başkanları
Musa Akoğlu
Birol Özer

Sindirim Sistemi Hastalıklarında Hibrid Hasta Yönetimi: El Ele, Omuz Omuza Çalışmaya Mecburuz.
Musa Akoğlu, Birol Özer

Minimal İnvaziv Cerrahinin Geleceği: Kendimizi Neye Hazırlamalıyız?
Mehmet Mahir Özmen

Ülkemizde ve Dünyada Canlı Vericili Karaciğer Naklinin Durumu ve Hepatoselüler Kanserde Karaciğer Nakli İçin Malatya Kriterleri
Sezai Yılmaz

Bireye Özgü Onkolojik Tedavi Mümkün mü ?
Mehmet Ali Şendur

12:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 2. Oturum

Oturum Başkanları
Cemalettin Aydın
Gürhan Şişman

Antireflü Cerrahisi Öncesi Değerlendirmeyi Nasıl Yapmalıyım? Ne Zaman pH-probe, Ne Zaman Empedans, Ne Zaman Manometri Kullanmalıyım? Ne Zaman Cerrahi Düşünmeliyim?
Serhat Bor

Antireflü Tedavide Endoskopik Uygulamalar ve Gelişen Yeni Teknikler Cerrahinin Yerini Alacak mı?
İlker Turan

Hasta Pozisyonundan Dren Yerleştirmeye, Adım Adım Laparoskopik Fundoplikasyon. Nasıl Yapıyorum, Nerede Zorlanıyorum, Sırrım Ne? (VİDEO)
Ümit Koç

Reflü Cerrahisinde Fundoplikasyon Ne Zaman Parsiyel Olmalı? Re-Do Fundoplikasyonda Ne yapalım? Mutlaka Mesh Kullanalım Mı? Kullanacaksak Mesh Tipi ve Yapısı Ne Olmalı?
Yusuf Özoğul

15:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 3. Oturum

Oturum Başkanları
Kerem Karaman
Samet Yardımcı

Ülkemizde Bariatrik Cerrahinin Çıkmazları; Ne Yapabiliriz?
Muhammet Kadri Çolakoğlu

Sleeve Sonrası Revizyon Deneyimim. Ne Zaman Düşünürüm, Hangi Tekniği Kullanırım?
Adem Yüksel

Metabolik Cerrahide Son Gelişmeler ve Trendler
Hüseyin Çiyiltepe

Gelecekte Obezite Tedavisinde Endoskopik Girişimlerin Yeri Ne Olacak?
Beytullah Yıldırım

18:30-18:45 Kahve Arası
18:45-19:45 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Oğuzhan Özşay, Bahtiyar Muhammedoğlu

SS-13

Karaciğer Nakli Hastasında Everolimus Kullanımına Bağlı Pnömoni: Başvuruda Ampirik Antimikrobiyalleri Başlatmamak Doğru mu?
Kutay Sağlam

SS-14

Kist Hidatik hastalarında ultrasonik elastografi yöntemi ile ölçümün WHO evresiyle ve kist içeriği ile uyumunun araştırılması
Tebessum Çakir
, Mustafa Kağan Başdoğan, Murat Alkan, Hasan Fehmi Küçük

SS-15

ÜST GİS CERRAHİSİ SONRASI ANASTOMOZ KAÇAĞINDA PİG-TAİL UYGULAMASI; Erken dönem sonuçları
Ali Önder Devay
, Ersoy Taşpınar, Murat Keskin, Barış Gülcü, Ersin Öztürk

SS-16

Gastrointestinal Stromal Tümör Olgularında Cerrahi Deneyimlerimiz
Abdullah Şenlikci
, Marlen Süleyman, Koray Koşmaz

SS-17

Duodenum Dieulafoy Lezyonu,Tekrarlayan Endoskopik Tedavisi Sonrası Cerrahi Girişim,Olgu Sunumu ve Tedavi Yaklaşımı
Habip Sari
, Sami Benli

SS-18

Akalazya tedavisinde İleri endoskopi:POEM ve mevcut hasta serimiz
Bahtiyar Muhammedoğlu

SS-19

Retroperitoneal kitle ayırıcı tanısında vasküler invazyon gösteren non fonksiyonel paraganglioma olgusu
Bülent Mert, Hakan Yırgın

SS-20

Koronavirus Hastalığı (COVID-19) Pandemisi Mide Kanseri Hastalarının Tanısında Gecikmeye Neden Oldu mu?-Tek Merkezli Retrospektif Kesitsel Çalışma
Ahmet Şeker
, Görkem Özdemir, Alper Sözütek, Tolga Ölmez

 

19 Kasım 2021 Cuma
Saat Aras Salonu
07:30-08:30 Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları:
Mehmet Aziret
Müfit Şansal

SS-21

Elektif laparoskopik kolesistektomide profilaktik antibioterapi gerek mi?
Serdar Kırmızı

SS-22

İntraoperatif kolonoskopi ile doğru cerrahi
Eno Pengili, Bilge Baş, Kadir Serkan Türel, Frenki Vila

SS-23

Merkezimizde son iki yılda opere edilen intra hepatik kolanjiokanser hastalarımızın sonuçları
Osman Aydin
, Erdal Birol Bostanci

SS-24

Koledokoduodenostomi Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon Olan Sump Sendromu'nun Cerrahi Yönetimi
Mehmet Batuhan Örs, Oğuzhan Özşay, Vahit Mutlu

SS-25

Covid-19 Pandemi Dönemindeki Pankreotikoduodenektomi Patoloji Sonuçlarımızın, Pandemi Öncesi Dönemle Karşılaştırılması
Şeref Oray
, Kıvanç Derya Peker

SS-26

İntragastrik Balonun Nadir Bir Komplikasyonu; Erken Gastrik Perforasyon
Habip Sari
, Sami Benli

SS-27

ALPPS Prosedürü Uyguladığımız İlk İki Hasta, Karşılaştığımız Problemler ve Sonuçlarımız
Mehmet Can Aydın
, Oğuzhan Özşay

SS-28

güdük apandisit tanı ve tedavisi
Habip Sari

08:30-10:00 1. Oturum

Oturum Başkanları
Metin Ercan
Cem Kaan Parsak

Özofagus SCC´de Neoadjuvan Tedavi Yaklaşımları: Tam Cevap Düşünüyorum Ne Yapayım? Ameliyat Her Zaman Şart mı?
Doğan Uncu

Orta ve Alt Özofagus SCC´de Lenf Nodu Diseksiyonu Genişliği Ne Kadar Olmalı? Üst Mediastinal Lenf Nodu Diseksiyonu Mutlaka Yapılmalı mı? 3 Saha Diseksiyonu Terk Edebilir Miyiz?
Ali Güner

Özofagus SCC´de Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri. Bu Cerrahide Gelecek Robotların mı Olacak?
Erdal Birol Bostancı

Özofagus SCC Cerrahisinde Teknik Sorular: Preconditioning Yapalım mı? Conduit Genişliği Ne Kadar Olsun? Piloroplasti Ekleyelim mi? Anastomoz El mi, Lineer Stapler mı, Circuler Stapler mı? Anastomoza Güçlendirici Kullanalım mı?
Orçun Yalav

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 2. Oturum

Oturum Başkanları
Enver İlhan
Aziz Ahmet Sürel

Mide Kanserinde Neoadjuvan Tedavi İçin Yeterli Kanıt Var mı? Total Neoadjuvan Kemoterapinin Yeri Nedir? Tam Cevap Mümkün müdür? Neoadjuvan Tedavi Sonrası Her Zaman Cerrahi Yapalım mı?
Nuriye Yıldırım Özdemir

Mide Kanseri Tanısı Koydum, Ne Zaman Tanısal Laparoskopi Yapayım? Sitoloji Pozitif Hastada Ne Yapayım?
Volkan Öter

Mide Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri: Total Gastrektomi Açık mı, Minimal İnvaziv mi Yapılmalıdır?
Cem Kaan Parsak

Karaciğer veya Periton Metastatik Mide Kanserinde Cerrahinin Yeri
Mehmet Ali Gülçelik

12:00-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 3. Oturum

Oturum Başkanları
Cumhur Yeğen
Gürkan Öztürk

Hasta Pozisyonundan Dren Yerleştirmeye, Adım Adım Laparoskopik Distal Pankreatektomi/Splenektomi. Nasıl yapıyorum, Nerede Zorlanıyorum, Sırrım Ne? (VİDEO)
Kıvanç Derya Peker

Hasta Pozisyonundan Dren Yerleştirmeye, Adım Adım Robotik Distal Pankreatektomi/Splenektomi. Nasıl Yapıyorum, Nerede Zorlanıyorum, Sırrım Ne? (VİDEO)
Murat Gönenç

Pankreas Gövde ve Kuyruk Adenokarsinomu İçin RAMPS Prosedürü: Nasıl Yapıyorum? (VİDEO)
Fatih Can

Hasta Pozisyonundan Dren Yerleştirmeye, Adım Adım Laparoskopik Pankreatikoduodenektomi. Nasıl Yapıyorum, Nerede Zorlanıyorum, Sırrım Ne? (VİDEO)
Mustafa Kerem

Hasta Pozisyonundan Dren Yerleştirmeye, Adım Adım Robotik Pankreatikoduodenektomi. Nasıl Yapıyorum, Nerede Zorlanıyorum, Sırrım Ne? (VİDEO)
Erol Pişkin

Arter First Yaklaşım ve Triangle Diseksiyonu: Ne Zaman ve Nasıl Yapıyorum? (VİDEO)
Yiğit Mehmet Özgün

Porta Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu, Nasıl Yapıyorum? (VİDEO)
Erdal Birol Bostancı

Kronik Pankreatit´te Endoskopik İşlemler
Erkan Parlak

15:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Olgular Eşliğinde Pankreas Lezyonları

Moderatör:
Erdal Birol Bostancı

Konuşmacı
Erol Aksoy

Tartışmacılar
Mustafa Kerem
İsmail Gömceli
Mehmet Çağlıkülekçi
Ömer Yılmaz
Deniz Duman
Osman Ersoy
Bülent Ödemiş
Sarper Ökten
Nuriye Yıldırım Özdemir

18:30-18:45 Kahve Arası
18:45-19:45 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:

Mehmet Aziret
Müfit Şansal

SS-29

Pankreatikoduodenektomi ameliyatı sonrası C-reaktif proteinin(CRP) anastamoz kaçağının öngörülmesindeki rölü
Seymur Abdullayev, Kıvanç Derya Peker, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Mehmet Karabulut

SS-30

Onkolojik hastaların nutrisyon desteğinde beslenme jejunostomisi kullanımı
Hakan Yırgın
, Osman Sibiç

SS-31

Distal pankreatektomi sonrası postoperatif pankreatik fistül gelişiminde pankreas güdük kapatma tekniklerinin karşılaştırılması
Ozgkıour Palaz Alı

SS-32

Ksantogranülomatöz Kolesistit Ayırıcı Tanısı ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Osman Erdogan, Alper Sözütek

SS-33

Akut Pankreatitte Karaciğer Yağlanmasının Hastalık Şiddetine Etkisi
Görkem Özdemir
, Ahmet Şeker, Alper Sözütek, Tolga Ölmez

SS-34

Kadaverik karaciğer nakli sonrası safra yolları komplikasyon deneyimimiz
Kağan Karabulut, Oğuzhan Özşay

SS-35

Mide Schwannomunun Laparoskopik Rezeksiyonu: İki olgu sunumu

Özkan Subaşı

SS-36

Perfore apandisite bağlı gelişen pnömatosis intestinalis olgu sunumu

Birtan Yoldaş Doğan, Metin Yalçın, Burak Şakar

20 Kasım 2021 Cumartesi
Saat Aras Salonu
07:30-08:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları
Tebessüm Çakır
Süleyman Orman

SS-37

Kolonik Pseudoobstruksiyonu Olan Hastalara Kolonoskopik Enema Uygulanması
Hüseyin Fahri Martlı, Yasir Keçelioğlu

SS-38

Özofagus varislerinin endoskopik bant ligasyonu sonrası skar daralması
Tarverdi Rzayev, Natavan Khıdırova, Rashad Abızade

SS-39

Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Çok Nadir Etyoloji: Primer Aortoenterik Fistül Olgusu
Osman Bandırmalı, Kağan Karabulut, Semih Murat Yücel, Oğuzhan Özşay

SS-40

Whipple Cerrahisi: Tek Merkez Deneyimi
Görkem Özdemir
, Ahmet Şeker, Alper Sözütek, Tolga Ölmez, Yıldıray Dadük, Hüseyin Dur

SS-41

Peritoneal karsinomatoz tedavisinde sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) deneyimlermiz
Rıdvan Yavuz

SS-42

Akut batına neden olan nadir bir durum: abdominal koza sendromu,tanı ve tedavisi
Habip Sari

SS-43

Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Cerrahi Pratiğimiz ve Klinik Deneyimlerimiz
Orhan Aras

08:30-10:00 1. Oturum

Oturum Başkanları
Can Keçe
Enver Reyhan

KRT Sonrasında Tam Cevap Nasıl Elde Edilir, Amaç mı Yoksa Bir Sonuç mu? Rezeksiyon Yaparım vs. Takip Ederim?
Ahmet Keşşaf Aşlar

Ekstralevator APR Sağkalımı Arttırır mı? Parsiyel Ekstralevator APR Yapabilir miyiz? Yara Kapama Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
Aras Emre Canda

TaTME, Lokal Nükse Etkisi, Sfinkter Korumaya Etkisi, Uzun Dönem Onkolojik Sonuçları ve Uzun Dönem Anal Dilatasyon Sonrasında Fonksiyonel Sonuçlar Etkileniyor mu?
Ahmet Rencüzoğulları

Lateral Lenf Nodu Diseksiyonu: Hangi Hastaya Yapalım, Uzun Dönem Onkolojik Sonuçları Nasıl ve Neoadjuvan KRT Sonrasında Regrese Oluyorsa Ne Yapalım?
Cem Terzi

Koruyucu Loop İlostomi, LAR Sonrasında Hangi Hastalara Açılmalı?
Ulaş Aday

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 2. Oturum

Oturum Başkanları
Mehmet Ali Gülçelik
Tayfun Karahasanoğlu

Sağ Kolon Kanserinde CME Kavramı, CME Yapmak İçin Elimizdeki Bilimsel Kanıtlar Yeterli Midir?
Ömer Alabaz

Transvers Kolon ve İnen Kolon Tümörlerinde CME, Teknik Dikkat Edilecek Noktalar ve Komplikasyonlar
Alper Sözütek

Kolon Kanserinde D2 Diseksiyon ve D3 Diseksiyon Tanımı, Hangi Olgularda D3 Diseksyon Yapalım?
Murat Ulaş

Sağ Kolonda Robotik CME: Video Eşliğinde Anatomik Ayrıntılar (VİDEO)
Erol Pişkin

Sigmoid Kolon Tümöründe ve Rektosigmoid Bileşke Tümöründe Süperior Rektal Arteri Koruyalım mı, Korumayalım mı?
İsmail Gömceli

Kolon Kanserinde Anastomoz Kaçaklarında Tanı ve Tedavi. Kaçaksız Bir Anastomoz Mümkün mü?
Necdet Fatih Yaşar

12:00-12:30 Panel 1

Oturum Başkanları
Erkan Oymacı
Erdal Polat

Whipple procedure: how do I do it? (VİDEO)
Peter Schemmer

12:30-14:00 Öğle Yemeği (Poster Turu)
14:00-15:30 3. Oturum

Oturum Başkanı
Abdurrahman Şimşek
İhsan Uslan

Biyolojik Ajanlar Bekleneni Verdi mi? Aslında Cerrahiyi Öteliyor muyuz?
Canan Alkım

Crohn Hastalığında Anastomoz Nüksüne Etki Eden Cerrahi Faktörler. Cerrahi Teknik ile Anastomoz Nüksü Azaltılabilir mi? İnce Bağırsak Mezenteri Ayrı Bir Organ mıdır?
Haldun Gündoğdu

Ülseratif Kolit Cerrahisinde TaTME ve Poş
Ahmet Rencüzoğulları

Ülseratif Kolit Cerrahisi 2 Aşamalı mı, 3 Aşamalı mı?
Ali Emre Atıcı

Ülseratif Kolit Cerrahisinde Mezorektum Korunmalı mı, Çıkarılmalı mı?
Neriman Şengül

15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-16:30 Panel 2

Oturum Başkanları
Sezai Yılmaz
Cumhur Yeğen

Liver Transplantation for NET- cure or Palliation
Peter Schemmer

16:30-18:30 Olgular Eşliğinde Kolon ve Rektum Hastalıkları

Moderatör:
Musa Akoğlu

Konuşmacı
Erol Aksoy

Tartışmacılar
Cem Terzi
Murat Ulaş
Ahmet Şeker
Murat Harputluoğlu
Bülent Yıldırım
Mustafa Özdemir
Nesrin Turhan
Mutlu Doğan

18:45-19:45 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Mehmet Aziret
Müfit Şansal

SS-29

Pankreatikoduodenektomi ameliyatı sonrası C-reaktif proteinin(CRP) anastamoz kaçağının öngörülmesindeki rölü
Seymur Abdullayev, Kıvanç Derya Peker, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Mehmet Karabulut

SS-30

Onkolojik hastaların nutrisyon desteğinde beslenme jejunostomisi kullanımı
Hakan Yırgın
, Osman Sibiç

SS-31

Distal pankreatektomi sonrası postoperatif pankreatik fistül gelişiminde pankreas güdük kapatma tekniklerinin karşılaştırılması
Ozgkıour Palaz Alı

SS-32

Ksantogranülomatöz Kolesistit Ayırıcı Tanısı ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Osman Erdogan, Alper Sözütek

SS-33

Akut Pankreatitte Karaciğer Yağlanmasının Hastalık Şiddetine Etkisi
Görkem Özdemir
, Ahmet Şeker, Alper Sözütek, Tolga Ölmez

SS-34

Kadaverik karaciğer nakli sonrası safra yolları komplikasyon deneyimimiz
Kağan Karabulut, Oğuzhan Özşay

SS-35

Mide Schwannomunun Laparoskopik Rezeksiyonu: İki olgu sunumu
Özkan Subaşı

SS-36

Perfore apandisite bağlı gelişen pnömatosis intestinalis olgu sunumu
Birtan Yoldaş Doğan, Metin Yalçın, Burak Şakar

21 Kasım 2021 Pazar
Saat Aras Salonu
08:30-10:00 1. Oturum

Oturum Başkanları
Mustafa Duman
Meltem Ergün

Z-POEM ve Sonuçlarım (VİDEO)
Tahsin Dalgıç

Kombine Endoskopik/Laparoskopik Cerrahi (CELS) ve Sonuçlarım (VİDEO)
Tahsin Dalgıç

TAMIS/TEMS ve Sonuçlarım (VİDEO)
Musa Akoğlu

Transgastrik Rezeksiyon Sonuçlarım (VİDEO)
Erol Pişkin